Kim jesteśmy

W oparciu o nasz program przewodni „Z myślą o dzieciach” (KiM) organizacja Backhaus Kinder und Jugendhilfe (BKJH) tworzy możliwości oraz zarządza umieszczaniem młodych osób w placówkach zastępczych w ramach krajowego programu opieki i edukacji dzieci i młodzieży opracowanego w Księdze Ósmej Niemieckiego Kodeksu Socjalnego (SGB VIII). Podstawą działania BKJH jest nawiązywanie relacji, dlatego też – bazując na ludzkiej potrzebie przynależności, bezpieczeństwa i opieki – oferujemy młodzieży, która nie może przebywać w swoich rodzinach pochodzenia usługi Profifamilien® (nadzorowane rodzinne jednostki wychowawcze), zapewniające im właściwe wzrastanie poprzez budowanie więzi międzyludzkich. Rodziny Profifamilien® to główny obszar działalności BKJH.

Ponieważ środowisko rodzinne nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem dla każdej młodej osoby, BKJH utworzyło też usługi grup pedagogicznych.

Założycielami i przedstawicielami BKJH są Gerhard i Marianne Backhaus, którzy bazując na swoich doświadczeniach wskazujących, że duże placówki wychowawcze ze zmieniającymi się opiekunami nie zapewniają wielu młodym ludziom odpowiedniej atmosfery, założyli organizację BKJH i od 1976 roku rozwijają koncepcję zorientowanych na rodzinę jednostek Profifamilien®.

W ośmiu niemieckich krajach związkowych działa około 500 pracowników BKJH. Organizacja ta współpracuje też jako instytucja niezależna z ponad 100 urzędami ds. dzieci i młodzieży na terenie Niemiec.

Podstawowe zasady działania

Budowanie związków i relacji stanowi fundamentalne kryterium zapewniające młodzieży sens życia.

Wzrastając w bezpiecznej, wspieranej przez specjalistów atmosferze, młody człowiek może

 • rozwinąć w sobie zaufanie oraz poczucie własnej wartości
 • zmierzyć się z wcześniejszymi doświadczeniami i traumatycznymi przeżyciami 

W ten sposób możliwe jest przełamanie schematu wielopokoleniowych placówek wychowawczych.

Rodziny pochodzenia także stanowią część życia wszystkich młodych ludzi. Traktujemy je z należytą uwagą i szacunkiem jako biograficzny element wzrastania naszych podopiecznych oraz w ramach programu CiM dążymy zawsze do dobrej współpracy z każdą rodziną pochodzenia.

Czym jest Profifamilie®

Rodzina Profifamilie® opiekuje się zwykle jedną lub dwiema młodymi osobami we własnym środowisku domowym. Zgodnie z wytycznymi Kodeksu SGB VIII podopieczni umieszczani są w jednostce rodzinnej przez urząd ds. dzieci i młodzieży, po uprzednim audycie środowiskowym i zatwierdzeniu wyboru placówki. Przynajmniej jeden z rodziców jako pracownik posiada przeszkolenie pedagogiczne. Przez okres sześciu miesięcy BKJH służy pomocą i wsparciem w przypadku problemów z integracją młodej osoby w rodzinie, oferując usługi wychowawcze, kontaktowe i konsultacyjne pomiędzy Profifamilien®, podopiecznymi i rodzinami pochodzenia. Zadania te wypełniają m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, mające orientację homoseksualną oraz starsi wiekiem specjaliści ds. dzieci i młodzieży.

Oczekiwania stawiane rodzinom Profifamilie®

 • Szkolenie zawodowe certyfikowane i uznawane przez lokalną agencję decyzyjną
 • Udział w wewnętrznym kursie przygotowawczym
 • Regularne uczestnictwo w wychowawczych spotkaniach konferencyjnych
 • Profesjonalne i pełne szacunku podejście w stosunku do rodziny pochodzenia
 • Identyfikowanie się z podstawowymi założeniami naszej organizacji
 • Przyjęcie komunikacyjnych zasad działania naszej organizacji, włącznie ze wszystkimi prawami i obowiązkami z nich wynikającymi

 

Oferujemy

 • Relację współpracy bazującą na składkach na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do zakwaterowania młodej osoby
 • Analizę i nadzór działalności
 • Usługi doradcze oraz interwencyjne dostępne 24 godziny na dobę w przypadku sytuacji kryzysowej
 • Poprzez usługi wychowawcze pomoc w kontaktach z rodziną pochodzenia, urzędami i władzami
 • Konsultacje naszego wewnętrznego psychologa
 • Możliwości szkoleń i wypoczynku
 • Wsparcie ze strony dużej i wyspecjalizowanej organizacji z 40-letnim doświadczeniem 

 

Rodzina Profifamilie® zwykle pozostaje jednostką wparcia i pomocy dla młodzieży nawet po uzyskaniu przez nią pełnoletności.

Jakie inne działania prowadzi BKJH? 

Usługi dodatkowe

Grupy pedagogiczne

Dla młodych osób, którym rodzina typu Profifamilie® nie zapewnia właściwej atmosfery wzrastania przygotowaliśmy opcje grup pedagogicznych.

Każda z takich grup jest odrębną jednostką, znajdującą się w osobnym budynku i lokalizacji, skupioną na określonym obszarze tematycznym, np. 

 • Środowisko: Diagnoza i rozpoznawanie perspektyw życiowych, ze szczególnym naciskiem na koncepcję relacji międzyludzkich
 • Pedagogika z udziałem zwierząt
 • Matka/ojciec, dziecko
 • Młodzieżowa grupa domowa
 • Wsparcie młodzieży o różnych potrzebach specjalnych 

Wszystkie grupy są nadzorowane i prowadzone w modelu zmianowym. Mają także dostęp do usług psychologa BKJH.

Szkolenia zawodowe

Młodzieży żyjącej w jednostkach rodzinnych BKJH, która ma trudności ze znalezieniem wstępnego szkolenia zawodowego na rynku pracy oferujemy kursy w ściśle nadzorowanej atmosferze. Możliwe jest także odbycie zarówno pełnego szkolenia wychowawczego, jak też opcja asystenta niższego szczebla.

BKJH oferuje szkolenia w następującym zakresie: 

 • Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
 • Ekonomia domowa
 • Gotowanie
 • Zarządzanie
 • Handel detaliczny
 • Dekoracja wnętrz i usługi malarskie 

Zaangażowanie

Zaangażowanie stanowi dominujący wątek działalności BKJH. Dla nas oznacza ono czynny udział, zarządzanie skargami oraz różnorodność. 

 • Czynny udział: Słuchamy i poważnie traktujemy naszych młodych ludzi. Angażujemy ich też w miarę możliwości rozwojowych w proces podejmowania decyzji.
 • Zarządzanie skargami: BKJH jest organizacją wciąż uczącą się. Zawsze pracujemy nad przejrzystymi procedurami reagowania na skargi, aby zapewnić wczesne rozpoznanie niesprawiedliwości oraz barier i eliminowanie ich.
 • Różnorodność: BKJH stara się w jak największym stopniu być organizacją wolną od ograniczeń i dyskryminacji. Młode osoby, pracownicy oraz rodziny są traktowane jednakowo, niezależnie od pochodzenia, pozycji społecznej, koloru skóry, rodzaju upośledzenia, orientacji seksualnej, tożsamości itp. 

Publikacje

Praca w naszym zespole

Oferty stanowisk

BKJH jako pracodawca

Poświęceni sprawie pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Aby zapewnić ich pełne i stałe zaangażowanie, oferujemy szereg możliwości szkoleniowych oraz wypoczynkowych.

Otwartość na różnorodne perspektywy jest częścią naszej działalności, zarówno w zespole, jak też w rodzinach pochodzenia. Od naszych pracowników oczekujemy zdolności akceptacji różnorodnych opcji światopoglądowych.

Z tego też powodu nie zatrudniamy osób o poglądach fundamentalnych czy dogmatycznych. Z oczywistych względów nie zapewniamy również żadnych możliwości zatrudnienia osobom o skłonnościach pedofilskich.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do zespołu BKJH zapraszamy do wypełnienia formularza_zgłoszeniowego_online.

Kontakt

Głównym ośrodkiem kontaktowym dla rodzin Profifamilien®, młodzieży, urzędów, władz oraz rodzin pochodzenia w danym regionie jest centrum pedagogiczne. Najbliższe Twojej lokalizacji centrum możesz znaleźć na tej mapie. Jakiekolwiek pytania prosimy kierować do naszej siedziby głównej w Meppen, Niemcy.

BKJH Logo

Backhaus Dienstleistungs- GmbH & Co. KG 

Zentrale

Fillastraße 7
49716 Meppen

T +49 59 31 . 54 11
F +49 59 31 . 75 85
info@backhaus.de