Wie wij zijn

Ieder kind verlangt naar geborgenheid, zekerheid en bescherming. Dat biedt Backhaus Kinder-und Jugendhilfe (BKJH) kinderen en jongeren aan, die dat van huis uit niet hebben meegekregen, onder het motto “Kind in het Middelpunt” (KiM). BKJH geeft deze kinderen een nieuwe toekomst door hen een plaats te bieden binnen een zogenaamde Profifamilie® van BKJH. In deze Profifamilie® vindt het kind een warme plek, waar het in verbondenheid met de gezinsleden veilig kan opgroeien.

Hoewel de focus van BKJH ligt op het onderbrengen van kinderen en jongeren bij Profifamilies®, heeft BKJH ook pedagogische woongroepen voor jongeren voor wie plaatsing binnen een gezin niet meer wenselijk is.

Gerhard en Marianne Backhaus zijn de oprichters en bestuursleden van BKJH. Uit eigen ervaring zagen zij, dat grote opvanginstellingen met steeds wisselende personele bezetting veel kinderen niet de noodzakelijke ondersteuning boden. Daarom ontwikkelden zij het gezinsgeoriënteerde concept van de Profifamilie en richtten in 1976 BKJH op.

BKJH heeft meer dan 500 medewerkers en is in 8 Duitse deelstaten, (vergelijkbaar met provincies) actief. BKJH werkt als onafhankelijke organisatie met meer dan 100 Duitse Bureaus Jeugdzorg samen.

Uitgangspunt

Geborgenheid en betrokkenheid zijn de fundamenten die jonge mensen in staat stellen een zinvol leven te leiden.

Het kind kan in een beschermde omgeving en met professionele ondersteuning

 • vertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen en
 • leren omgaan met zijn eigen geschiedenis en traumatische ervaringen.

Op deze manier is het mogelijk te voorkomen dat een kind moet opgroeien binnen de structuur van instellingen.

Het gezin van herkomst maakt deel uit van het leven van het kind. Zij en hun verhaal moeten serieus genomen worden en op waarde worden geschat. Aan de hand van onze methodiek “KiM” streven we er dan ook naar zo goed mogelijk samen te werken met het gezin van herkomst.

Wat is een Profifamilie®?

Een Profifamilie® neemt doorgaans één of twee kinderen binnen hun gezin op. Na toetsing door het Bureau Jeugdzorg (Jugendamt) wordt het kind volgens de wet Kind- en Jeugdhulp SGB VIII voorgesteld aan BKJH voor plaatsing in een Profifamilie®. De Profifamilie® bestaat uit tenminste één pedagogisch opgeleide ouder. De Profifamilie® wordt bovendien eerst door middel van het volgen van een cursus van een half jaar voorbereid op de opname van een kind binnen hun gezin en de eventueel daarbij behorende problematiek. BKJH fungeert als aanspreekpunt voor de Profifamilie®, voor de kinderen en voor de herkomstfamilie. Ook alleenstaanden, mensen met een homeseksuele geaardheid en professionals op gevorderde leeftijd kunnen geschikt zijn als Profifamilie®.

Wat wordt er verwacht van een Profifamilie®?

 • Een pedagogische beroepsopleiding op ten minste Mbo-niveau.
 • Het volgen van de voorbereidende cursus van BKJH.
 • Deelname aan de regelmatige teambesprekingen met andere Profifamilies®.
 • Professionele en respectvolle opstelling naar de herkomstfamilie.
 • Zich kunnen identificeren met het gedachtegoed van de organisatie.
 • Het kunnen accepteren van de organisatorische structuur en de daarbij behorende rechten en plichten.

 

Wat wij bieden

 • Een arbeidscontract bij de BKJH bij opname van een kind.
 • Intervisie en supervisie.
 • Begeleiding en interventie bij crisis; 24 uur per dag bereikbaar.
 • Vergaande ondersteuning in het contact met de herkomstfamilie, derden en overige instanties.
 • Psychologische ondersteuning door onze interne psychologische dienst.
 • Recreatieve en educatieve mogelijkheden.
 • Ondersteuning van een grote professionele organisatie met meer dan 40 jaar ervaring.

 

De Profifamilie® blijft veelal ook na het volwassen worden van de jongere in nauw contact met de jongere.

Wat doet BKJH nog meer?

Voor jongeren die niet passen binnen de structuur van een Profifamilie heeft BKJH pedagogische woongroepen ontwikkeld.

Elke groep staat op zich en heeft zijn een eigen onderkomen. De groepen zijn ingedeeld op verschillende aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld:

 • Crisis- en kortdurende opname: diagnose en het in beeld brengen van het levensperspectief met bijzondere aandacht voor het hechtingsaspect van het kind.
 • Pedagogische behandelgroepen met dierondersteunende therapie.
 • Ouder-kindgroep.
 • Zelfstandigheidstraining.
 • Begeleid Wonen.

Alle groepen worden door pedagogisch medewerkers in ploegendienst begeleid. Ook hen staat de psychologische dienst van BKJH ter beschikking.

Trainingen en opleidingen

Voor jongeren van BKJH, die moeilijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, biedt de BKJH binnen de eigen organisatie opleidingsmogelijkheden aan. Dit kunnen volledige opleidingen zijn, maar ook opleidingen van een meer laagdrempelig niveau.

BKJH biedt opleidingsmogelijkheden aan op de volgende gebieden:

 • tuin- en landschapsonderhoud
 • huishouden
 • koken
 • administratieve vaardigheden
 • verkoopvaardigheden
 • behangen en schilderen

 

Participatie

Participatie is binnen BKJH een belangrijk thema. Voor ons betekent het actieve deelname van de jongeren, een gedegen klachtenmanagement en gelijkwaardige verscheidenheid.

 • Deelname: de jongeren worden gehoord en serieus genomen. Ze worden waar mogelijk betrokken bij de beslissingen die hen aangaan.
 • Klachtenmanagement: de BKJH is een lerende organisatie. Er wordt voortdurend gewerkt aan transparante klachtenprocedures, die ervoor zorgen dat BKJH onrechtvaardigheden en overtredingen vroegtijdig herkent en oplost.
 • Verscheidenheid: BKJH werkt eraan zo laagdrempelig mogelijk en discriminatievrij te zijn. Medewerkers en herkomstfamilies worden als gelijkwaardig gezien ongeacht afkomst, sociale status, ras, handicap, seksuele geaardheid, identiteit, etc. 

Publicaties

Werken bij Backhaus Kinder- und Jugendhilfe

Betrokken medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Om deze betrokkenheid te bevorderen, bieden wij onze medewerkers verschillende educatieve en recreatieve mogelijkheden.

Een diversiteit aan inzichten en standpunten maken deel uit van ons werk, zowel binnen de teams als binnen de herkomstfamilies. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze deze verschillen in inzichten kunnen accepteren. Daarom kunnen mensen met een fundamentalistische en dogmatische instelling niet bij ons werken.

Uiteraard hebben personen met een pedofiele geneigdheid bij ons geen enkele kans!

Heeft u interesse om te werken bij BKJH, vul dan hier ons online contactformulier in.

Contact

BKJH beschikt over meerdere pedagogische centra, die dienen als regionale kantoren voor de Profifamilies®, jongeren, medewerkers en herkomstfamilies binnen een bepaald gebied. Op de kaart vindt u het dichtstbijzijnde pedagogische centrum bij u in de buurt.

Voor vragen kunt altijd contact opnemen met ons hoofdkantoor in Meppen:

BKJH Logo

Backhaus Dienstleistungs- GmbH & Co. KG 

Zentrale

Fillastraße 7
49716 Meppen

T +49 59 31 . 54 11
F +49 59 31 . 75 85
info@backhaus.de